Zapraszamy!

Gdy bliska nam osoba wymaga całodobowej opieki, a osoby najbliższe z różnych względów nie są w stanie tej opieki zapewnić, rozwiązaniem jest skorzystanie z profesjonalnej opieki jaką zapewnia Dom Pomocy Społecznej „Prząśnik„.

Obowiązujące przepisy nie regulują w jednoznaczny sposób tematu tzw. rejonizacji, co oznacza, że można się starać o przyjęcie do dowolnego (ale zgodnego z orzeczonym profilem) domu w Polsce. W praktyce bardzo ważnym jest, by osoba ubiegająca się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” podała argumenty przemawiające za wydaniem decyzji o skierowaniu właśnie do tego Domu.

Pomimo trwającego stanu zagrożenia epidemicznego, w naszym Domu są stworzone bezpieczne warunki, dlatego przyjęcia są realizowane na bieżąco. Ponadto przy zachowaniu wszelkich wymaganych standardów sanitarno-epidemiologicznych Mieszkańcy Domu zawsze mają możliwość spotkania się z bliskimi.

W Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” jest zatrudniony wykwalifikowany i doświadczony personel świadczący usługi na wysokim poziomie. Nasi Mieszkańcy są pod stałą opieką pielęgniarek, opiekunek, pokojowych, rehabilitantów, terapeutów, instruktora ds. kulturalno-oświatowych i pracowników socjalnych. Mieszkańcy mają również zapewniony dostęp do lekarzy, psychologa i kapelana. Dom jest bardzo dobrze wyposażony. Dodatkowym atutem jest położenie Domu w otoczeniu zabytkowego parku i lasu. Posiadamy bardzo obszerny teren z różnorodnym, zabytkowym drzewostanem, ogrodami kwiatowymi i warzywnymi, sadem owocowym. Na terenie parku są aleje spacerowe z ławkami, strumyk oraz dwa stawy. Takie położenie daje Mieszkańcom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. W Domu panuje przyjazna, rodzinna atmosfera oparta na wzajemnej życzliwości, wsparciu oraz zaufaniu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z naszymi pracownikami socjalnymi pod nr telefonu 76 85 80 316 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
e-mail: biuro@dpsprzasnik.com

Zapraszamy wszystkich chętnych.

Czekamy na Was – potrafimy i chcemy pomóc …