Oferta

Informacje 
Prawo do pobytu w Domu przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Czytaj dalej

Opieka wytchnieniowa 
Dom Pomocy Społecznej „Prząśnik” świadczy usługę opieki wytchnieniowej w formie całodobowej w zakresie przydzielonych limitów.

Czytaj dalej

Kadra pracownicza i usługi
Dom Pomocy Społecznej „Prząśnik” posiada wykwalifikowaną kadrę pracowników, która świadczy usługi na wysokim poziomie, zapewniając mieszkańcom troskliwą i profesjonalną opiekę.

Czytaj dalej

Mieszkańcy
W Domu funkcjonuje Rada Mieszkańców, będąca organem doradczym dyrektora Domu w zakresie poprawy funkcjonowania, nowych rozwiązań z zakresu opieki, pielęgnacji, terapii, rehabilitacji, a także organizacji życia społecznego.

Czytaj dalej

Wydarzenia cykliczne
W rocznym planie pracy Zespołu terapeutyczno – opiekuńczego ujętych jest szereg imprez kulturalnych. Tradycją są „Wielkie Biesiady”, które na stałe wpisały się w kartę ofert Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik”. Integrują one mieszkańców domu ze środowiskiem społecznym oraz rodzinami i pracownikami.

Czytaj dalej