Informacje

Prawo do pobytu w Domu przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Oferujemy całodobową opiekę, terapię i rehabilitację dla osób dorosłych przewlekle somatycznie chorych. Wachlarz oferowanych przez Dom usług jest bardzo szeroki i sukcesywnie się powiększa, co wynika z wieloletniego doświadczenia w pracy terapeutycznej, rehabilitacji i opiece nad osobami z demencją i otępieniem starczym, cukrzycą, otyłością, stanach po amputacjach kończyn, czy przebytym udarze mózgu, a także nad osobami z chorobą Alzheimera, Parkinsona, czy schizofrenią.

Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o skierowanie lub opiekuna prawnego w przypadku osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Opłatę za pobyt w domu wnoszą:

  • mieszkaniec, nie więcej jednak niż 70 % świadczenia (emerytury lub renty),
  • małżonek, dzieci lub rodzice,
  • gmina z terenu której osoba została skierowana.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku od 01 lutego 2023 roku wynosi 6100,00 zł.

Wszelkie starania dotyczące skierowania do Domu Pomocy Społecznej należy rozpocząć od złożenia wniosku w gminie właściwej ze względu na adres zameldowania. Obowiązujące przepisy pozwalają starać się zainteresowanym osobom o przyjęcie do Domu „Prząśnik” bez względu na miejsce aktualnego zameldowania.

Szczegółowych informacji na temat możliwości przyjęcia do Domu „Prząśnik” udzielają nasi Pracownicy Socjalni, którzy są do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów wskazanymi w zakładce KONTAKT.