Mieszkańcy

W Domu funkcjonuje Rada Mieszkańców, będąca organem doradczym dyrektora Domu w zakresie poprawy funkcjonowania, nowych rozwiązań z zakresu opieki, pielęgnacji, terapii, rehabilitacji, a także organizacji życia społecznego. Ponadto mieszkańcy uczestniczą w wyborach samorządowych, krajowych i europejskich, czynnie uczestniczą w życiu społecznym, czego wyrazem jest m.in. zasiadanie przez jednego z naszych mieszkańców w Radzie Sołeckiej wsi Brennik. W Domu funkcjonuje również kółko teatralne, które swoimi występami ubogaca organizowane w Domu wydarzenia i uroczystości okolicznościowe.

Misją Domu jest świadczenie mieszkańcom usług na najwyższym poziomie z jednoczesnym utrzymaniem domowej atmosfery. Mamy na celu utrzymanie i rozwijanie sprawności fizycznej i umysłowej mieszkańców oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa i poczucia uczestnictwa w życiu społecznym. Wszystkie działania doprowadziły do tego, że Dom „Prząśnik” jest  namiastką prawdziwego rodzinnego domu, a mieszkańcy często mówią, że „są u siebie – w swoim domu”.