Zasady udzielania pomocy w ramach opieki wytchnieniowej

Zasady udzielania pomocy
w ramach realizacji usług opieki wytchnieniowej w formie całodobowej
w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku

Usługa adresowana jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej na zasadach zgodnych z programem.

Limit usługi przypadającej na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 14 dni (dób). Doba liczona w Domu rozpoczyna się w dniu przyjęcia o godz. 10.00.
Uczestnik programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach programu.

Usługa jest realizowana przez odpowiednio wykwalifikowany personel Domu (pracowników Domu) w zakresie całodobowych usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, adekwatnych do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Na czas pobytu w ramach usługi osoba kierowana powinna ze sobą zabrać:

1) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia podopiecznego nie starsze niż 14 dni,
2) zapas leków w oryginalnych opakowaniach wraz z informacją od lekarza o dawkowaniu i sposobie podawania (w ilości wystarczającej na czas pobytu),
3) lekarskie wskazania rehabilitacyjne na potrzeby świadczenia usługi zgodnej ze wskazaniami wynikającymi ze stanu zdrowia,
4) informację o zaleceniach dietetycznych,
5) informację o uczuleniach,
6) zapas potrzebnych środków higienicznych (pampersy, pieluchomajtki, podkłady, wkładki higieniczne, myjki itp.),
7) sprzęt wspomagający i ortopedyczny (np. wózek inwalidzki, laska, balkonik, kule łokciowe itp),
8) pidżama, kapcie, bielizna na zmianę, obuwie, zapas wygodnych ubrań w ilości odpowiedniej do przewidywanego czasu pobytu,
9) środki kosmetyczne (np. mydło, żele do mycia, szampon, kremy, oliwki, balsamy),
10) przybory toaletowe (np. grzebień, szczotka do włosów, przybory do golenia, cążki do paznokci, szczoteczka i pasta do zębów),
11) ulubione przedmioty (np. poduszka, koc, maskotka).

UWAGA!
Dokumentacja medyczna osoby przebywającej w Domu w ramach opieki wytchnieniowej podlega ochronie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w trybie przewidzianym przez wewnętrzne przepisy obowiązujące w Domu.

Dom zapewnia osobie skierowanej w szczególności:

a) usługi bytowe i opiekuńcze w postaci miejsca zamieszkania, wyżywienia, utrzymania czystości oraz pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
w tym zapewnia pomoc w utrzymywaniu higieny osobistej i pielęgnacji;
b) usługi wspomagające w postaci prawa do uczestnictwa w życiu Domu na zasadach zgodnych z programem, swobody realizowania praktyk religijnych zgodnie
z wyznaniem, możliwości bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych (na zasadach określonych w odrębnych przepisach
Domu), jak również osobistego kontaktu z dyrektorem Domu lub jego zastępcą;
c) prawo do składania skarg i wniosków do dyrektora Domu.

Osoba skierowana we własnym zakresie zabezpiecza leki, środki opatrunkowe, kosmetyki oraz środki pomocnicze niezbędne ze względu na stan zdrowia.

Opieka medyczna dla osoby skierowanej świadczona jest przez wskazanego przez tę osobę lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej POZ. W sytuacjach nagłych i wobec braku możliwości nawiązania kontaktu z lekarzem POZ, opieka medyczna jest realizowana przez lekarza wskazanego przez dyrektora Domu lub osobę go zastępującą.

W zależności od stanu zdrowia osoby skierowanej ma ona prawo do posiłku dietetycznego. Przygotowanie i podawanie tego rodzaju posiłków odbywa się zgodnie ze wskazaniami lekarza lub dietetyka.