Spacer dendrologiczny

W dniu 28 października odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „Bogactwo oraz perły dendroflory Krainy Wygasłych Wulkanów” realizowane przez Fundację Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki FOPiT GOBI. Tym razem uczestnicy wraz z prowadzącym Panem Krystianem Komarnickim wyruszyli w teren, aby przy pomocy lornetek i kamery termowizyjnej obserwować faunę i florę w prząśnikowskim parku.