A w „Prząsniku”- aktywnie…

Jeden z czynników rehabilitacji społecznej ma na celu włączenie mieszkańca domu pomocy społecznej w nurt życia domu i społeczeństwa. Podstawowym celem terapii zajęciowej prowadzonej w Domu Pomocy Społecznej „Prząsnik” w Brenniku jest zwiększanie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie wartości własnej i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę. Terapeuci, instruktorzy terapii starają się zorganizować czas wolny proponując szeroki wachlarz zajęć. Dbamy o możliwość nawiązywania i zacieśniania relacji pomiędzy mieszkańcami.

Dlatego też, w środowe przedpołudnie, odbyło się spotkanie integracyjne, podczas poczęstunku rozmów oraz śpiewu przy akompaniamencie gitary.

W czasie spotkania czytano poezję, której autorką jest dawna mieszkanka naszego Domu.

Nasze terapeutki przygotowały „wspominkową” prezentację multimedialną  przedstawiającą metody i techniki pracy w terapii zajęciowej oraz pamiątkę organizowanych uroczystości, imprez i tradycji w DPS „Prząśnik”.