Dzień Pracownika Socjalnego

W dniu 21 listopada obchodzony był Dzień Pracownika Socjalnego, będący jednocześnie świętem wszystkich Pracowników Pomocy Społecznej. Uroczyste spotkanie licznie zgromadzonych Pracowników Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” odbyło się w dniu 18 listopada. W uroczystości uczestniczyła Pani Janina Mazur Wicestarosta Legnicki, która wraz z Dyrektorem Domu Tomaszem Król podziękowała pracownikom Domu za trud codziennej pracy wykonywanej na rzecz Mieszkańców. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Rady Mieszkańców oraz członkowie kółka teatralnego. Nie zabrakło oczywiście podziękowań i życzeń dla pracowników ze strony Mieszkańców.🌷 Mieszkańcy pod kierunkiem terapeutów przygotowali niespodziankę w postaci wyjątkowego Koncertu życzeń zakończonego muzyczną, inscenizowaną niespodzianką.🎤
Tegoroczne święto Pracownika Socjalnego było bardzo uroczyście zaakcentowane przez władze Powiatu Legnickiego. Z tej okazji do naszego Starostwa zostali zaproszeni Dyrektorzy podległych jednostek organizacyjnych. Spotkanie, w którym udział wzięli: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński, Sekretarz Powiatu Grzegorz Rogos oraz Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń było okazją do wyrażenia uznania i wdzięczności za pracę wszystkich pracowników powiatowych jednostek pomocy społecznej oraz osób zaangażowanych w działania na rzecz osób potrzebujących. Starosta Legnicki Adam Babuśka przekazał na ręce Dyrektorów życzenia wszelkiej pomyślności oraz tego, by każdy dzień tej trudnej i odpowiedzialnej pracy przynosił poczucie zadowolenia i motywację do podejmowania i osiągania wytyczonych celów. 💐
Dziękujemy!