Podziękowania Dyrektora Domu za wieloletnią pracę

Dziś, po ponad 25 latach pracy, w tym szczególnym miejscu jakim jest Dom „Prząśnik”, w którym troska o dobro drugiego człowieka jest najwyższą wartością, DZIĘKUJĘ mieszkańcom i ich rodzinom, DZIĘKUJĘ wszystkim koleżankom i kolegom z pracy, DZIĘKUJĘ moim przełożonym, a także wszystkim osobom, instytucjom oraz przedstawicielom urzędów, jednostek organizacyjnych i firm, z którymi miałem przyjemność i zaszczyt spotkać się i współpracować 💐
Tomasz Król

Dyrektor Domu