Sport to zdrowie!

Już po raz kolejny spotkaliśmy się z naszymi przyjaciółmi, członkami TKKF i przeprowadziliśmy mini spartakiadę.
Zajęcia miały charakter usprawniający oraz rekreacyjny. Polegały na podniesieniu ogólnej sprawności i koordynacji ruchowej, kondycji fizycznej oraz sprzyjały rozwijaniu sprawności motorycznej. Chętnych do udziału w rozgrywkach nie brakowało a i publiczność dopingującą graczy dopisała. Zabawa poprawiała humory mieszkańców a rozgrywkom towarzyszyły śmiech i aplauz. Zgodnie ze zwyczajem, najlepsi zawodnicy otrzymali drobne upominki.