Spotkanie z polsko-ukraińską młodzieżą

08 lipca gościliśmy w naszym Domu studentów w ramach Polsko- Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Spotkanie odbyło się dzięki projektowi „Potencjał i walory ziemi Witelona – od zwiedzania do działania” i realizowane było przez Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w partnerstwie z Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. Iwana Franki w Drohobyczu i Starostwem Powiatowym w Legnicy. Studenci wspólnie z zespołem terapeutycznym przeprowadzli zajęcia sportowe, gry stolikowe♟️ zajęcia kulinarne oraz spacery do parku🌳