Wizyta biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego

Wspólna modlitwa i praktyki religijne pozwalają naszym Mieszkańcom poczuć duchowe wsparcie, przetrwać gorsze chwile oraz lepiej radzić sobie z życiowymi trudnościami. W minioną niedziele mieliśmy przyjemność gościć w Prząśniku Jego Ekscelencję, księdza biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego wraz z kapelanem DPS księdzem dr kanonikiem RM Wiesławem Złotkiem. Według dewizy księga biskupa Deus Caritas est było to przede wszystkim spotkanie modlitewne, podczas którego dziękowaliśmy za otrzymane łaski i modliliśmy się o Boże błogosławieństwo. Przyjęliśmy księdza w naszych pokojach, gdzie każdy z Mieszkańców mógł porozmawiać o swoich troskach, ale też nadziejach i radościach.
Serdecznie dziękujemy. Czujemy się zaopiekowani i poleceni Bożej opiece.