Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://www.dpsprzasnik.com/

Data publikacji strony internetowej:  20.10.2021 r. Data ostatniej dużej aktualizacji:  19.10.2023 r.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie o dostępności

Strona internetowa, została tak zaprojektowana by jej obsługa była możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.Hi,

Pomoc w nawigacji:

Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Niedostępne elementy i treści

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • częściowy brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • nie jest dostępny „Wirtualny spacer”.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 19.10.2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 19.10.2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to mailowo – biuro@dpsprzasnik.com lub telefonicznie na nr 76 8580316.

 

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

 

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Organ nadzorujący: Starosta Legnicki
Adres: Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica
e-mail: starostwo@powiat-legnicki.eu
Telefon: 76 72 43 400 lub 76 72 43 560

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku, Brennik 24, 59-243 Ruja

Obiekty budowlane, w których mieści się DPS „Prząśnik” są zabytkami, z tego względu nie jest możliwym usunięcie wszystkich istniejących barier architektonicznych i dostosowanie budynków do wymagań pełnej dostępności. Mając na względzie potrzebę zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, podmiot zapewnia dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696 ze zm.), m.in. poprzez:

 • zapewnienie wsparcia opiekunki lub innego pracownika obsługi we wszystkich budynkach DPS;
 • transport osób ze szczególnymi potrzebami przy użyciu schodołazu gąsienicowego do komunikacji z półpięter na piętra w budynku mieszkalnym „Pałac”;
 • możliwość użycia przez osoby ze szczególnymi potrzebami dzwonków umieszczonych w miejscach bez barier architektonicznych, do których osoby te mają swobodny dostęp,
  w celu wezwania pracownika obsługi;
 • funkcjonowanie wind osobowych.

Aplikacje mobilne

Nasza jednostka nie oferuje dostępu do usług  za pośrednictwem aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

Adres

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku
Brennik 24, 59-243 Ruja
Regon  000841337