Możliwość zdalnego kontaktu z Mieszkańcami

Informujemy o możliwości kontaktowania się z Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych ?Prząśnik? za pomocą komunikatora internetowego Skype. Aby omówić szczegóły organizacji i dokładny termin takiego zdalnego spotkania należy kontaktować się z Pracownikiem Socjalnym DPS, w dni robocze, w godz. 7.00-15.00, pod nr telefonu 76 85 80 316.

Przypisana dla DPS „Prząśnik” nazwa użytkownika na Skype to: dps przasnik

Ponadto informujemy, że jest możliwość skorzystania z innych komuniaktorów online. W celu uzgodnienia możliwości nawiązania innego typu połączenia również prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.