XXII Wielka Biesiada

W dniu 26 sierpnia 2022r. w Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” odbyła się XXIII Wielka Biesiada pod tytułem „Co w trawie piszczy”. Organizatorami imprezy byli Dom Pomocy Społecznej „Prząśnik” i Stowarzyszenie „Prząśnik” przy współudziale środków finansowych Powiatu Legnickiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Biesiada była okazją do spotkania i integracji Mieszkańców Domu, zaproszonych rodzin i gości, pracowników Domu i członków Stowarzyszenia „Prząśnik”. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonała Pani Janina Mazur – Wicestarosta Legnicki. Tradycyjnie już na scenie wystąpiło „Prząśnikowskie kółko teatralne”, które przygotowało scenki kabaretowe nawiązujące do tematu biesiady. Organizatorzy zadbali również o oprawę muzyczną i pyszne jedzonko. Natomiast przedstawiciele Dolnośląskiego Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej przeprowadzili konkursy sportowe, w których Mieszkańcy i goście chętnie rywalizowali.